Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla   

Arciprestazgo de Xàtiva

Retablo de la Purísima

 

Inicio
Anterior

Foro de comunicación de los feligreses//blog

Congregación  Stmo. Ecce-Homo

 

 

Lecturas diarias de la  Santa Misa

La Seu de Xàtiva

 

 

El retaule de la Puríssima de l’església de la Mercè de Xàtiva

 JOSEP LLUÍS CEBRIÁ Xàtiva.

L’església de la Mercè conserva en la capella de la comunió un petit retaule de la 2ª meitat del segle XVI, que ja donàrem a conèixer l’any 1992 al núm. 7-8 de Papers de la Costera, obra del pintor xativí Gaspar Requena. Elies Tormo no l’esmentà al llibre de 1912 Las tablas de las iglesias de Játiva, cosa que podria indicar que per aquelles dates no estava exposat al culte.

Podria pertànyer a la capella de sant Miquel que hi havia al convent dels mercedaris (en el carrer dels Hostals fent cantó amb la Porta de Sant Miquel) o bé a l’antiga església parroquial de Santa Tecla. Durant molts anys aquest retaule estigué al despatx del rector i amb l’arribada de mossèn Juan Aguilar, amb molt bon criteri, es decidí col·locar-lo a la capella de la comunió de manera que actualment és més fàcil poder admirar-lo.

Desaparegudes la polsera, la predel·la i el remat, conserva les cinc taules principals: la Puríssima voltada pels emblemes de la lletania lauretana, sant Josep amb el xiquet i la vara florida, sant Joan Evangelista amb la copa i el drac, i l’Anunciació (en dues taules menors): l’àngel Gabriel i Maria. L’estètica pictòrica de Gaspar Requena és deutora de l’obra de Joan de Joanes, però amb un estil propi que en alguns aspectes anuncia el Barroc. La taula de la Puríssima s’inspira en la Immaculada del retaulet portàtil de la Consolació de Xàtiva, obra de Joanes, però en canvi, és ben diferent de la Puríssima Xiqueta de Benissa, obra de Nicolau Borràs, un altre pintor d’influència joanesca.

L’estat de conservació del retaule de la Mercè és relativament bo, malgrat la brutícia i les repintades. La taula central està clivellada per la meitat i s’aprecia el llenç que acull la capa pictòrica. Dissortadament s’ha perdut l’oportunitat de restaurar-lo per a l’exposició La Llum de les Imatges 2007, malgrat que s’hi va incloure a les llistes prèvies d’obres a considerar i és de dimensions reduïdes. Gaspar Requena també pintà per a Xàtiva un retaule dedicat als sants Bàrbara i Josep per a l’ermita de Sant Josep. Després de la Guerra d’Espanya les taules quedaren repartides entre els museu de l’Almodí i la Seu. A l’església de l’Assumpció de Montesa podem admirar el retaule de l’ermita de Sant Sebastià, datat l’any 1559, obra del mateix pintor. L’església parroquial de la Magdalena de l’Olleria conserva a la sagristia una taula amb la Dormició de Maria, també obra de Gaspar Requena, procedent d’un retaule desaparegut. El professor de la Universitat de València Albert Ferrer i la historiadora de l’Art Carmen Aguilar estant investigant sobre la saga familiar dels Requena i tenen en premsa una sèrie d’articles en les revistes Ars Longa, Archivo de Arte valenciano, Archivo español de Arte i el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. En aquests treballs oferiran dades biogràfiques del pintor del retaule de la Mercè i recullen totes les taules disperses que han identificat, de manera que l’obra d’aquest artista començarà a tenir-se en compte en la pintura valenciana del segle XVI.

                                                                                                       

Arriba

Inicio Anterior Església en Xativa y archivo Pastoral Actividades Horario misas y enlaces web

Envíe un mensaje a parroquia@lamercedxativa.org  con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.  
Copyright © 2004 Parroquia de Ntra. Sra. de la Merced y Santa Tecla de Xàtiva, Valencia. España (24-sept-2004)